Валя Николчова Чилова

Родена е на 05.11.1975 г. в град Видин.
Висшето си образование завършва в УНСС със специалност "Маркетинг и мениджмънт".

Член на политическа партия ГЕРБ.

Председател на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране.

Член на постоянната комисия по икономика и собственост.

Приемно време
Всяка сряда от 13.00 часа в кабинет на съветника с предварително записване.