ТОМА ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВ

Общински съветник от ПГ "Демократична България - Обединение"
 


ДАТА НА РАЖДАНЕ: 28.12.1966 г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: гр. Кърджали

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика (Член)
  • ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори (Член)
  • ПК за връзки с гражданското общество (Член)