Тодор Николов Цанев

Висше образование - магистър по европейска интеграция и развитие.

От групата на Коалиция "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)".
Роден е на 27.10.1986 г. в град София.

Заместник-председател на постоянната комисия по обществен ред и сигурност.

Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика; на постоянната комисия по транспорт и туризъм.