Татяна Николова Георгиева

Родена е на 03.06.1974г.
Висшето си образование завършва в СУ "Климент Охридски" със специалност "Педагогика".

Член на политическа партия ГЕРБ.

Председател на постоянната комисия за децата, младежта и спорта.

Член на постоянната комисия по икономика и собственост.