Стоян Илиев Александров

Роден е на 14.06.1949 г.

От Движение 21 и член на "Политическа група 5" в Столичен общински съвет.

Заместник-председател на постоянната комисия по финанси и бюджет.

Член на постоянната комисия по икономика и собственост.

Приемно време
Всеки четвъртък от 12.30 до 14.30 в УНСС, кабинет 2049.