Станил Станиславов Станилов
Член на политическа партия "Атака".

Роден е на 13.09.1972 г. Висше образование - магистър по история

Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика.

Член на постоянната комисия по финанси и бюджет.

Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика.

Приемно време:
Всеки петък от 09.00 - 12.00 часа в Централа на ПП Атака, ул. Врабча N 1, ет. 2