Станчо Цветанов Станков

Заместник-председател на Столичен общински съвет

Роден е на 14.07.1976 г. в град Видин.
Висше юридическо образование.

Член на политическа партия Атака.

Заместник-председател на постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество.

Член на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба; на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.