Новини

05.02.2018
Постъпили предложения за паметници и паметни плочи, становища на Експертно-художествения съвет на заседание от 18.01.2018 г.
...

02.02.2018
Годишен отчет за дейността на обществения посредник през 2017 г.
...

12.01.2018
Покана за среща във връзка с предстоящото разглеждане и гласуване на Мерките за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух при прогноза за висока степен на замърсяване
...

03.01.2018
Информация във връзка с проверки на ДГ № 164 "Зорница"
...

21.08.2017
Доклад и проект за решение относно "Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на Столична община 2017 - 2025 г., по части: "Водоснабдяване", "Канализация" и "Корекция на речни корита"
...

07.08.2017
Доклад и проект за решение относно Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 - 2022
...

Още новини >>