Новини

27.06.2019
Столичния общински съвет обявява конкурс за избор на обществен посредник на територията на СО
Столичния общински съвет обявява конкурс за избор на обществен посредник на територията на СО ...

19.06.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 13.06.2019 г.
...

10.06.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност
...

15.05.2019
Cтановища относно постъпили предложения за паметници и паметни плочи от заседание на Експертно-художествения съвет – от 10.05.2019 г.
...

09.05.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на управители на следните общински лечебни заведения за извънболнична помощ - еднолични дружества с ограничена отговорност
...

08.05.2019
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ - еднолични дружества с ограничена отговорност
...

Още новини >>