Новини

21.08.2017
Доклад и проект за решение от Ирина Савина - зам.-кмет на СО, Зафир Зарков, Калоян Паргов и Карлос Контрера - общ. съветници относно разглеждане и приемане от Столичния общински съвет на "Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на Столична община 2017-2025г., по части: "Водоснабдяване", "Канализация" и "Корекция на речни корита"
...

07.08.2017
Доклад и проект за решение от Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община относно предложение за приемане на Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 - 2022 г.
...

19.07.2017
Доклад и проект за решение от Екатерина Йорданова - общ. съветник и председател на ПК по транспорт и туризъм и доц. д-р Тодор Чобанов - зам.-кмет на Столична община относно Проект за Общинска Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация - 2017-2030 година
...

07.07.2017
Столичният общински съвет обявява за процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Лозана” ЕАД и членове на съвета на директорите на „Топлофикация София” ЕАД
...

30.06.2017
Столичният общински съвет обявява конкурс за избор на изпълнителни директори на Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД и „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново“ ЕАД
Столичният общински съвет обявява Конкурс за избор на изпълнителни директори на следните лечебни заведения - общински еднолични акционерни дружества: Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД и „Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение - Шейново“ ЕАД ...

23.06.2017
Столичният общински съвет обявява процедура за публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД и на „Спортна София – 2000” ЕАД
...

Още новини >>