Симеон Славчев Славчев

Роден е на 14.06.1978 г. в град Варна.
Висшето си образование завършва в Техническия университет – София, инженер-магистър по „Индустриален мениджмънт”, специализирал е „Политически мениджмънт“ в Българското училище за политика към Нов български университет. Завършил е „Академия за социална политика“ на Института за социална интеграция и има придобита допълнителна професионална квалификация по „Управленски умения“.

Съпредседател на "Политическа група 5" в Столичен общински съвет.

Заместник-председател на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране;

Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика; на постоянната комисия по транспорт и туризъм.

Приемно време
Всеки вторник от 13.00 до 17.00 часа на ул. Георги Раковски 86А, ет. 2, ап. 7 и онлайн приемна www.simeonslavchev.bg