СИМЕОН МЛАДЕНОВ КОЛЕВ

Общински съветник от ПГ на ГЕРБ /СДС/
 

 

ДАТА НА РАЖДАНЕ: 10.12.1977 г.

ОБРАЗОВАНИЕ: Висше


МАНДАТИ КАТО ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК: 2019 - 2023


УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА СОС:

  • ПК за децата, младежта и спорта (Заместник-председател)
  • ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори (Член)
  • ПК по образование, култура, наука и културно многообразие (Член)