Решение № 6 от 19.11.2019 година

За избор на работна група за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет.


Решение № 5 от 19.11.2019 година

За избор на ръководства и попълване на поименния състав на постоянните комисии на Столичен общински съвет.


Решение № 4 от 19.11.2019 година

За избор на заместник-председател на Столичния общински съвет за мандат 2019-2023 година.


Решение № 3 от 12.11.2019 година

За избор на заместник-председатели на Столичния общински съвет за мандат 2019 – 2023 година.


Решение № 2 от 12.11.2019 година

За избор на председател на Столичния общински съвет за мандат 2019 – 2023 година.


Решение № 1 от 12.11.2019 година

За избор на Комисия за произвеждане на тайни гласувания на Столичния общински съвет за мандат 2019 – 2023 година.