Радослав Игнатов Абрашев

Роден е на 17.12.1972 г. в гр. София.

Член на групата на Реформаторски блок - София.

Член на постоянната комисия по финанси и бюджет; на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори.

Приемно време
Всеки вторник от 16.30 до 17.30 часа.