Постоянна комисия за връзки с гражданското общество

Заседания: 

Председател:

 • Веселин Милев

Зам.-председатели: 

 • Радослав Абрашев
 • Владимир Данев

Членове:

 • Борис Петров
 • Михаил Петров
 • Тома Белев
 • Николай Велчев

Външни експерти :

 • Васил Гюров
 • Евгений Белий
 • Венислава Цанкова
 • Денислав Асенов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Димана Пунчева, тел.: 9377 572

   Дневен ред на заседанието

за 07.07.2020 г. /вторник/ от 11.30 ч. онлайн,чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“

и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Отговор вх.№СОА20-ГР94-1023/3/25.06.20 г. В.В. с жалба на Ангел Шуманов

 

2.

Отговор вх.№СФИ20-ВК66-349/26.06.20 г. В.В. с жалба на Караколев

 

3.

Отговор вх.№СОА20-ГР94-2652/2/29.06.20 г. В.В. с жалба на Венета Захариева

 

4.

Отговор вх.№СОА20-ГР94-2324/3/27.06.20 г. В.В. с жалба на Людмила Червенкова

 

5.

Отговор вх.№СОА20-ТД26-6267/01.07.20 г. В.В. с жалба на Даниела Стефанова

 

6.

Разни