Постоянна комисия за връзки с гражданското общество

Заседания: 

Председател:

  • Веселин Милев

Зам.-председатели: 

  • Радослав Абрашев
  • Владимир Данев

Членове:

  • Борис Петров
  • Михаил Петров
  • Тома Белев
  • Николай Велчев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

  • Димана Пунчева, тел.: 9377 572