Постоянна комисия за връзки с гражданското общество

Заседания: вторник от 12:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Михаил Владимиров Владов

Зам.-председатели: 
     Виолета Стаменова Тодорова
     Венцислав Емилов Мицов

Членове:

Външни експерти:

  • Валери Владимиров Цолов
  • Елена Христова Николова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет” - Димана Пунчева - тел.: 9377 572

Дневен ред на заседанието

за 28.05.19 г. /вторник/ от 12.00 ч., зала 2, ет.2

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4093/21.05.2019 г.  относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2018 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2019 г. 

Елен Герджиков – Председател на СОС

2.

Разни