Постоянна комисия за връзки с гражданското общество

Заседания: 

Председател:

  • Веселин Милев

Зам.-председатели: 

  • Радослав Абрашев
  • Владимир Данев

Членове:

  • Борис Петров
  • Михаил Петров
  • Тома Белев
  • Николай Велчев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

  • Димана Пунчева, тел.: 9377 572

Дневен ред на заседанието 

за 28.01.20 г. /вторник/ зала 2, ет.2

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад с вх.№СОА20-ВК66-678/23.01.20 Г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2020 г.

Йорданка Фандъкова кмет на СО

2.

Разни