Постоянна комисия за връзки с гражданското общество

Заседания: вторник от 12:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Михаил Владимиров Владов

Зам.-председатели: 
     Виолета Стаменова Тодорова
     Венцислав Емилов Мицов

Членове:
Назад

Владимир Димитров Данев

 

Владимир Димитров Данев

Роден е на 12.02.1976 г. в град София.
Висше образование: специалност "Право" в ПП "Паисий Хилендарски и специалност "Международни отношения" в УНСС.

Член на групата на МК "БСП - Лява България".

Заместник-председател на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба.

Член на постоянната комисия за връзки с гражданското общество, на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


Външни експерти:

  • Валери Владимиров Цолов
  • Елена Христова Николова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет” - Димана Пунчева - тел.: 9377 572