Постоянна комисия за връзки с гражданското общество

Заседания: вторник от 12:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Михаил Владимиров Владов

Зам.-председатели: 
     Виолета Стаменова Тодорова
     Венцислав Емилов Мицов

Членове:
Назад

Виолета Стаменова Тодорова

Виолета Стаменова Тодорова

Родена е на 07.08.1961 г. в град София.
Висше образование - професионален бакалавър - предучилищна педагогика.

Член на ВМРО - Българско национално движение

Заместник-председател на постоянната комисия за връзки с гражданското общество.

Член на постоянната комисия за децата, младежта и спорта; на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


Външни експерти:

  • Валери Владимиров Цолов
  • Елена Христова Николова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет” - Димана Пунчева - тел.: 9377 572