Постоянна комисия за връзки с гражданското общество

Заседания: вторник от 12:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Михаил Владимиров Владов

Зам.-председатели: 
     Виолета Стаменова Тодорова
     Венцислав Емилов Мицов

Членове:
Назад

Венцислав Емилов Мицов

 

Венцислав Емилов Мицов

Роден е на 18.04.1971 г. в град Кюстендил.
Висше образование със специалност "Музикална педагогика".

От на политическа партия Глас народен и на "Политическа група 5" в Столичен общински съвет.

Заместник-председател на постоянната комисия за връзки с гражданското общество.

Член на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие; на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Приемно време
Всеки петък от 11.00 до 13.00 часа на ул. Самоков 28Е, офис 1.


Външни експерти:

  • Валери Владимиров Цолов
  • Елена Христова Николова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет” - Димана Пунчева - тел.: 9377 572