Постоянна комисия за връзки с гражданското общество

Заседания: вторник от 12:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Михаил Владимиров Владов

Зам.-председатели: 
     Виолета Стаменова Тодорова
     Венцислав Емилов Мицов

Членове:
Назад

Михаил Владимиров Владов

 

Михаил Владимиров Владов

Роден е на 05.04.1961 г.
Висшето си образование завършва през 1991 г. в УНСС - София, със специалност „Счетоводство и контрол“ - магистър.

Член на политическа партия ГЕРБ.

Председател на постоянната комисия за връзки с гражданското общество;

Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика; на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие; на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Приемно време
Всеки вторник от 18.30 часа в клуб на ПП ГЕРБ на бул. "България" между бл. 5А и 6А.


Външни експерти:

  • Валери Владимиров Цолов
  • Елена Христова Николова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет” - Димана Пунчева - тел.: 9377 572