Комисия за децата, младежта и спорта

Заседания: 

Председател:

 • Татяна Георгиева

Зам.-председатели:

 • Симеон Колев
 • Иван Пешев

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Екатерина Йорданова
 • Анна Стойкова
 • Владимир Митов
 • Веселин Калановски
 • Яна Тодоранова
 • Петко Димитров
 • Николай Николов

Външни експерти :

 • Анатоли Илиев
 • Николай Сотиров
 • Габриел Вълков
 • Мариан Бдински
 • Кристиян Христов
 • Илия Илиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Димана Пунчева, тел.: 9377 572

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК за Децата, младежта и спорта към СОС за мандат 2019 -2023 г.

На 12.05.21 г. /сряда/ комисията няма да заседава.


Дневен ред на заседанието 

За 21.04.2021 г. /сряда/ от 13.00 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад  вх.№СОА21-ВК66-288/18/16.04.21 г. относно финансиране на проекти по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта за 2021 г., в изпълнение на  Решение №113, по Протокол №29 от 25.02.21 г на СОС

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО, Координатор на Програма за развитие на ФВС

2.

Доклад  вх.№СОА21-ВК66-3777/19.04.21 г. относно финансиране на проекти по Програма за развитие на детско-юношеския спорт за 2021 г., в изпълнение на Решение №92, по Протокол №28 от 11.02.21 г. на СОС

Татяна Георгиева – Председател на ПК за ДМС доц. д-р Тодор Чобанов - – зам.-кмет на СО

3.

Разни