Постоянна комисия за децата, младежта и спорта

Заседания: сряда от 11:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Татяна Николова Георгиева

Зам.-председатели: 
     1. Анатоли Благоев Илиев
     2. Светослав Емилов Витков

Членове:

Външни експерти:

  • Николай Стоилов
  • Георги Натов
  • Илия Петков Илиев
  • Мариян Ангелов Бдински

Експерт в дирекция "Секретариат на Столичен общински съвет" - Димана Пунчева, тел.: 9377 572