Комисия за децата, младежта и спорта

Заседания: 

Председател:

 • Татяна Георгиева

Зам.-председатели:

 • Анатоли Илиев
 • Иван Пешев

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Екатерина Йорданова
 • Анна Стойкова
 • Владимир Митов
 • Веселин Калановски
 • Яна Тодоранова
 • Петко Димитров
 • Николай Николов

Външни експерти :

 • Николай Сотиров
 • Габриел Вълков
 • Филип Петрунов
 • Георги Филипов
 • Илия Илиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Димана Пунчева, тел.: 9377 572

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК за Децата, младежта и спорта към СОС за мандат 2019 - 2023 г.

АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия за децата, младежта и спорта

Дневен ред на заседанието

За 06.07.2022 г. /сряда/, от 13,00 ч. , зала 1, ет.2

 ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА22-ВК66-7165/30.06.2022 г. относно учредяване на право на ползване върху движими вещи, представляващи спортни съоръжения на Сдружение „Българска скейтборд федерация“

Татяна Георгиева, Анатоли Илиев и Николай Стойнев – общински съветници

2.

Доклад вх.№ СОА22-ВК08-10048/30.06.22 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в село Кубратово, район "Нови Искър".

Татяна Георгиева - Председател на ПК за ДМС и Даниела Райчева – кмет на   р-н Нови Искър

3.

Писмо вх.№СОА22-ВК66-5056/11/22.06.22 г. относно предложение за пренасочване на средства по Програма за ремонт към друг спортен обект в район „Студентски“

Мирослав Боршош – зам.-кмет на СО

4.

Писмо вх.№СОА22-ВК66-2276/6/07.06.22 г. относно Решение № 177 на Столичния общински съвет от 24.03.2022 година за провеждане на процедура по учредяване на срочно и безвъзмездно право на строеж върху спортен обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4084.9395, с площ 18 355 кв.м., за срок от 20 години /съгласно изисквания към бенефициента по програми на ФИФА за минимален период за отдаване на терен/.

Цветан Стоевски – директор дирекция „Обществени поръчки и концесии“

5.

Писма вх.№СОА22-УЗ21-1336/1/13.06.22 г. и вх.СОА22-ВК08-8624/1/14.06.22 г. относно изграждане на зала за скуош в 81 СУ “Виктор Юго“

 

6.

Разни