Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: 

Председател:

 • Антон Койчев

Зам.-председатели: 

 • Асен Николов
 • Милка Христова

Членове:

 • Иво Петров
 • Веселин Милев
 • Малина Едрева
 • Волен Сидеров
 • Михаил Паргов
 • Яна Тодоранова
 • Албена Кръстева
 • Диана Тонова

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Бистра Цонева, тел.: 9377 384

Дневен ред на редовно заседание на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика

22.11.2019 г., 14.00 ч., зала 1

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Проект на Вътрешни правила за дейността на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика към СОС

 

 

2.

Писмо № СОА19-МЦ29-525/04.11.2019 г. относно закриване на отделение по неонатология в УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

Проф. Цв. Димитров – изп. директор

3.

Писмо № СОА19-МЦ29-533/13.11.2019 г. относно определяне на представител за участие в конкурсна комисия

Проф. Цв. Димитров – изп. директор

4.

Организационно-технически въпроси

 

5.

Разни