Комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: 

Председател:

 • Антон Койчев

Зам.-председатели: 

 • Асен Николов
 • Милка Христова

Членове:

 • Иво Петров
 • Веселин Милев
 • Малина Едрева
 • Волен Сидеров
 • Михаил Паргов
 • Яна Тодоранова
 • Албена Кръстева
 • Диана Тонова

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Бистра Цонева, тел.: 9377 384

Дневен ред на  извънредно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

21.10.2020 г., онлайн

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се

 

 излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-3323/2/19.10.2020 г. относно закупуване на медицинско оборудване - „Система за дозирано подаване на кислород“ за нуждите на „Втора мнгопрофилна болница за  активно лечение-София“ ЕАД, чрез целева субсидия

Дончо Барбалов - зам.- кмет на СО

2

Разни