Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: сряда от 11:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Веселин Христов Милев

Зам.-председатели: 
     1. Живка Стоянова Новкова
     2. Милка Христова Христова

Членове:
Назад

Живка Стоянова Новкова

 

Живка Стоянова Новкова

Родена е на 19.01.1963 г. в град Бургас.
Висшето си образование завършва през 1988 г. в СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Психология" и втора специалност "Философия".

Член на политическа партия ГЕРБ.

Заместник-председател на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика.
Член на постоянната комисия за връзки с гражданското общество.

Приемно време
Всеки първи вторник от месеца в районна администрация "Слатина" от 16.00 до 17.30 часа. Всеки трети четвъртък от 17.00 до 18.30 часа в клуб на ПП ГЕРБ - бул. "Шипченски проход" 17-19.


Външни експерти:

  • Тихомира Златанова Златанова
  • Стела Ванева Станчева-Чернева
  • Невена Костова Цачева - Христова
  • Борислав Любомиров Иванов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Бистра Цонева, тел.: 9377 384