Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: сряда от 11:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Веселин Христов Милев

Зам.-председатели: 
     1. Живка Стоянова Новкова
     2. Милка Христова Христова

Членове:
Назад

Веселин Христов Милев

 

Веселин Христов Милев

Роден е на 11.09.1959 г. Висше образование - специалност "Медицина" и "Здравен мениджмънт".

Член на политическа партия ГЕРБ.

Председател на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика.

Член на постоянната комисия по обществен ред и сигурност.

Приемно време
Всяка втора и четвърта сряда в Столична община от 11.00 часа с предварително записване. Всеки вторник в клуб на ПП ГЕРБ "Красно село" от 17.00 до 19.00 часа.


Външни експерти:

  • Тихомира Златанова Златанова
  • Стела Ванева Станчева-Чернева
  • Невена Костова Цачева - Христова
  • Борислав Любомиров Иванов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Бистра Цонева, тел.: 9377 384