Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: сряда от 11:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Веселин Христов Милев

Зам.-председатели: 
     1. Живка Стоянова Новкова
     2. Милка Христова Христова

Членове:
Назад

Венетка Методиева Серафимова

 

Венетка Методиева Серафимова

Родена е на 27.02.1966 г. в гр. София.
Висшето си образование завършва като инженер-химик в Химикотехнологичен и Металургичен университет, гр. София.

Член на политическа партия ГЕРБ.

Член на постоянната комисия по финанси и бюджет; на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори.
Член на постоянната комисия по
здравеопазване и социална политика.

Приемно време
Всяка втора и четвърта сряда от месеца от 15.00 часа в сградата на Столична община. В сградата на район "Люлин" с предварително записване.


Външни експерти:

  • Тихомира Златанова Златанова
  • Стела Ванева Станчева-Чернева
  • Невена Костова Цачева - Христова
  • Борислав Любомиров Иванов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Бистра Цонева, тел.: 9377 384