Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: сряда от 11:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Веселин Христов Милев

Зам.-председатели: 
     1. Живка Стоянова Новкова
     2. Милка Христова Христова

Членове:
Назад

Тодор Николов Цанев

 

Тодор Николов Цанев

Висше образование - магистър по европейска интеграция и развитие.

От групата на Коалиция "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)".
Роден е на 27.10.1986 г. в град София.

Заместник-председател на постоянната комисия по обществен ред и сигурност.

Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика; на постоянната комисия по транспорт и туризъм.


Външни експерти:

  • Тихомира Златанова Златанова
  • Стела Ванева Станчева-Чернева
  • Невена Костова Цачева - Христова
  • Борислав Любомиров Иванов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Бистра Цонева, тел.: 9377 384