Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: сряда от 11:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Веселин Христов Милев

Зам.-председатели: 
     1. Живка Стоянова Новкова
     2. Милка Христова Христова

Членове:
Назад

Симеон Славчев Славчев


Симеон Славчев Славчев

Роден е на 14.06.1978 г. в град Варна.
Висшето си образование завършва в Техническия университет – София, инженер-магистър по „Индустриален мениджмънт”, специализирал е „Политически мениджмънт“ в Българското училище за политика към Нов български университет. Завършил е „Академия за социална политика“ на Института за социална интеграция и има придобита допълнителна професионална квалификация по „Управленски умения“.

Съпредседател на "Политическа група 5" в Столичен общински съвет.

Заместник-председател на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране;

Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика; на постоянната комисия по транспорт и туризъм.

Приемно време
Всеки вторник от 13.00 до 17.00 часа на ул. Георги Раковски 86А, ет. 2, ап. 7 и онлайн приемна www.simeonslavchev.bg


Външни експерти:

  • Тихомира Златанова Златанова
  • Стела Ванева Станчева-Чернева
  • Невена Костова Цачева - Христова
  • Борислав Любомиров Иванов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Бистра Цонева, тел.: 9377 384