Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: сряда от 11:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Веселин Христов Милев

Зам.-председатели: 
     1. Живка Стоянова Новкова
     2. Милка Христова Христова

Членове:
Назад

Милка Христова Христова

 

Милка Христова Христова

Заместник-председател на Столичен общински съвет

Родена е на 05.10.1957 г. в град Балчик. Висше образование: магистър по управление на стопанските дейности; магистър по право; педагогика.

Член на група МК "БСП - Лява България".

Заместник-председател на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика;

Член на постоянната комисия по икономика и собственост; на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Приемно време
Всеки втори вторник от месеца в район "Младост" - сградата на районната администрация.


Външни експерти:

  • Тихомира Златанова Златанова
  • Стела Ванева Станчева-Чернева
  • Невена Костова Цачева - Христова
  • Борислав Любомиров Иванов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Бистра Цонева, тел.: 9377 384