Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: сряда от 11:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Веселин Христов Милев

Зам.-председатели: 
     1. Живка Стоянова Новкова
     2. Милка Христова Христова

Членове:
Назад

Йоанна Николова Драгнева

 

Йоанна Николова Драгнева

Родена е на 23.05.1986 г. в град София.
Висше образование - магистър - музикотерапевт, магистър - ударни инструменти.

Член на политическа партия ГЕРБ.

Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика; на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори; на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие.

Приемно време
Всеки първи вторник от месеца от 17.00 до 18.00 часа в клуб на ПП ГЕРБ - район "Оборище", ул. "Панайот Волов" 7А.


Външни експерти:

  • Тихомира Златанова Златанова
  • Стела Ванева Станчева-Чернева
  • Невена Костова Цачева - Христова
  • Борислав Любомиров Иванов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Бистра Цонева, тел.: 9377 384