Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: сряда от 11:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Веселин Христов Милев

Зам.-председатели: 
     1. Живка Стоянова Новкова
     2. Милка Христова Христова

Членове:
Назад

Антон Господинов Койчев

 

Антон Господинов Койчев

Роден е на 27.11.1965 г. в гр. Бургас.

Член на групата на Реформаторски блок - София.

Член на постоянните комисии по:

  • здравеопазване и социална политика;
  • децата, младежта и спорта;
  • образование, култура, наука и културно многообразие.

Външни експерти:

  • Тихомира Златанова Златанова
  • Стела Ванева Станчева-Чернева
  • Невена Костова Цачева - Христова
  • Борислав Любомиров Иванов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Бистра Цонева, тел.: 9377 384