Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: сряда от 11:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Веселин Христов Милев

Зам.-председатели: 
     1. Живка Стоянова Новкова
     2. Милка Христова Христова

Членове:
Назад

Станил Станиславов Станилов

Станил Станиславов Станилов
Член на политическа партия "Атака".

Роден е на 13.09.1972 г. Висше образование - магистър по история

Член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика.

Член на постоянната комисия по финанси и бюджет.

Член на постоянната комисия по здравеопазване и социална политика.

Приемно време:
Всеки петък от 09.00 - 12.00 часа в Централа на ПП Атака, ул. Врабча N 1, ет. 2


Външни експерти:

  • Тихомира Златанова Златанова
  • Стела Ванева Станчева-Чернева
  • Невена Костова Цачева - Христова
  • Борислав Любомиров Иванов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Бистра Цонева, тел.: 9377 384