Постоянна комисия по транспорт и туризъм

Заседания: 

Председател:

 • Карлос Контрера

Зам.-председатели: 

 • Зафир Зарков
 • Калоян Паргов

Членове:

 • Христиан Петров
 • Борислав Бориславов
 • Димитър Вучев
 • Ваня Тагарева
 • Радослав Влахов
 • Владислав Панев
 • Симеон Ставрев
 • Борис Бонев
 • Альоша Даков
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Виолета Захариева, тел.: 9377 338

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе на

27.01.2020г./понеделник/,

 14:30 часа, Зала № 1, ет. 2, ул. “Московска” № 33

 

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

    1.

Доклад вх.№СОА20-ГР94-148/13.01.2020г. относно изменение на Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества чрез ограничаване на движението на МПС на територията на СО в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух, приет с Решение №855 по Протокол №66 от 6.12.2018г. на СОС

Борис Бонев-общ.съветник

    2.

Доклад вх.№СОА20-ВК66-469/15.01.2020г.относно „Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти-публична общинска собственост за 2020г.“

Инж.Ц.Божинов-зам.кмет на СО

    3.

Разни

 

Доп.1

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-678/23.01.2020 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2020 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Доп.2

Доклад № СОА20-ВК66-362/14.01.2020 г. относно експериментална промяна на маршрута на автобусна линия № 73 на обществения транспорт

Борис Бонев-общ.съветник