Постоянна комисия по транспорт и туризъм

Заседания: 

Председател:

 • Карлос Контрера

Зам.-председатели: 

 • Зафир Зарков
 • Калоян Паргов

Членове:

 • Христиан Петров
 • Борислав Бориславов
 • Димитър Вучев
 • Ваня Тагарева
 • Радослав Влахов
 • Владислав Панев
 • Симеон Ставрев
 • Борис Бонев
 • Альоша Даков
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Виолета Захариева, тел.: 9377 338

 

 

 

 

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе на

26.05.2020г./вторник/,

15:30 часа, онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting,

и ще се излъчва във фейсбук страницата на СОС 

 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: v.zaharieva@sofia.bg

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

 

т.1

 

 

Доклад СОА20-ТД26-4607/1/20.05.2020г. относно удължаване на срока на валидност на винетните стикери за локално платено паркиране и сроковете на сключените договори за ползване на паркоместа в режим Служебен абонамент

Карлос Контрера, Радослав Влахов,Борислав Бориславов-общ.съветници

т.2

Писмо № СОА20-ВК66-3237/026.04.20 г. относно предоставяне на информация за актуализация на инвестиционната програма на СО за 2020г.

инж.Ц.Божинов- зам.кмет на СО

т.3

Разни

 

Д.т.1

Доклад № СОА20-ВК66-4000/22.05..20 Осигуряване транспортен достъп до природен парк Витоша посредством възстановяване  маршрутите на основни автобусни линии № 63 и № 66

Зафир Зарков, К.Кръстев –зам.кмет на СО

Д.т.2

Изменение на Доклад с вх. № СОА20-ВК66-1432 /14.02.2020 за преименуване на метростанции от Трети метродиаметър

Борис Бонев –общ.съветник