Комисия по транспорт и пътна безопасност

Заседания: 

Председател:

 • Карлос Контрера

Зам.-председатели: 

 • Зафир Зарков
 • Калоян Паргов

Членове:

 • Христиан Петров
 • Борислав Бориславов
 • Димитър Вучев
 • Ваня Тагарева
 • Радослав Влахов
 • Владислав Панев
 • Симеон Ставрев
 • Борис Бонев
 • Альоша Даков
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 • Николай Александров
 • Елизабет Петрова
 • Иван Ковачев
 • Андрей Зографски
 • Виктор Чаушев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Йоанна Цанкова, тел.: 9377 338

 

 

Дневен ред

на редовно заседание, което ще се проведе на

01.03.2021г./понеделник/,

14:30 часа, онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting,

и ще се излъчва във фейсбук страницата на СОС 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

 

т.1

Доклад с вх. № СОА17-ТД26-7660/2/18.02.20г. относно Инициатива на ЦГМ ЕАД за учредяване на национално сдружение в обществена полза " Асоциация за устойчива градска мобилност и паркиране" в Република България

Карлос Контрера и Зафир Зарков-общ.съветници

т.2

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-559/19.01.2021г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на СО (приета с Решение № 364 по Протокол № 84 от 25.06.2015г. на СОС)

Становища от районните кметове.

Борис Бонев – общински съветник

т.3

Разни