Комисия по транспорт и пътна безопасност

Заседания: 

Председател:

 • Карлос Контрера

Зам.-председатели: 

 • Зафир Зарков
 • Калоян Паргов

Членове:

 • Христиан Петров
 • Борислав Бориславов
 • Димитър Вучев
 • Ваня Тагарева
 • Радослав Влахов
 • Владислав Панев
 • Симеон Ставрев
 • Борис Бонев
 • Альоша Даков
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 • Николай Александров
 • Елизабет Петрова
 • Иван Ковачев
 • Андрей Зографски
 • Виктор Чаушев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Виолета Захариева, тел.: 9377 338

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе на

23.11.2020г./понеделник/,

14:30 часа, онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting,

и ще се излъчва във фейсбук страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: v.zaharieva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

т.1

Доклад вх.№СОА20-ВК66-9809/19.11.2020 г. относно приемане на Политика за участието на Столична община в публичните предприятия.

Н.Стойнев,Г.Георгиев,

К.Контрера-общ.съветници

т.2

Доклад вх.№СОА20-ВК66-9806/19.11.2020 г. относно промяна в състава на съвета на директорите на „Метрополитен“ ЕАД до провеждане на конкурс.

Н.Стойнев,Г.Георгиев,

К.Контрера-общ.съветници

Т.3

Доклад вх.№СОА20-ВК66-9815/19.11.2020г. относно подобряване на транспортното обслужване до Природен парк Витоша

К.Кръстев- зам.кмет,

К.Контрера, З.Зарков-общ.съветници

т.4

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-9771/18.11.2020г. относно промяна на спирки на масовия градски транспорт на територията на СО

Борис Бонев -общ.съветник и Кристиан Кръстев-зм.кмет на СО

Т.5

Писмо с рег. № СОА20-ВК66-9506/10.11.2020г. относно изграждане на наказателен паркинг в Надежда 1 от ЦГМ

Я.Тодоранова,М.Георгиева

М.Лалов, М.Паргов, общ.съветници

Т.6

Писмо с рег. № СОА20-ВК08-14617/13.11.2020г. относно транспортно-комуникационна система в урбанизираните територии

Теодор Петков- кмет на район „Витоша“

Т.7

Писма с рег. № СОА20-ГР94-5645/16.11.2020г., с рег. № СОА20-ГР94-5644/16.11.2020г относно изграждане на велоалеи по бул. “Патриарх Евтимий“

граждани

т.8

   

Доп. т.1

Писмо относно разработен вариант на организацията на движението на ул. Съборна

Кристиан Кръстев – зам.-кмет на СО