Комисия по транспорт и пътна безопасност

Заседания: 

Председател:

 • Карлос Контрера

Зам.-председатели: 

 • Зафир Зарков
 • Калоян Паргов

Членове:

 • Христиан Петров
 • Борислав Бориславов
 • Димитър Вучев
 • Ваня Тагарева
 • Радослав Влахов
 • Владислав Панев
 • Симеон Ставрев
 • Борис Бонев
 • Альоша Даков
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 • Николай Александров
 • Елизабет Петрова
 • Иван Ковачев
 • Андрей Зографски
 • Виктор Чаушев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Йоанна Цанкова, тел.: 9377 338

                                        Дневен ред

На извънредното заседание, което ще се проведе на

22.01.2021г./четвъртък/,

09:30 часа, онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting,

и ще се излъчва във фейсбук страницата на СОС 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл:  y.tsankova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

т.1

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-3794/19.04.21г. относно договори за банков кредит № 866/24.07.2015 и №1029/28.07.2020 г., сключени между „Център за градска мобилност“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ ЕАД.

Карлос Контрера, Георги Георгиев и Николай Стойнев – общински съветници.

 


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по транспорт и туризъм  за мандат 2019 - 2023 г.