Постоянна комисия по транспорт и туризъм

Заседания: сряда от 12:30 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Екатерина Евлогиева Йорданова

Зам.-председатели:
    
1. Зафир Кирилов Зарков
     2. Калоян Драгомиров Паргов

Членове:

Външни експерти:

  • Филип Николов Алексиев
  • Иван Николаев Генчев
  • Иван Филипов Ковачев
  • Георги Ясенов Желязков
  • Емил Красимиров Марков
  • Николай Славчев Александров
  • Виктор Лъчезаров Чаушев
  • Даниела Върбанова Стоянова-Златкова

Експерт в дирекция "Секретариат на Столичен общински съвет": Йоанна Цанкова, тел.: 9377 338

Дневен ред

 

На редовното  заседание, което ще се проведе на

13.02.19 г./сряда/,

12:30 часа, зала 1, ет. 2, ул. “Московска” № 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

т.1.

Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1961/3/25.01.2019 г. относно одобряване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) по смисъла на чл. 110, ал. 1 т.5 от ЗУТ за продължението на бул. „Илиянци“ в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Илиянци“ до съществуващия път между с. Кубратово и кв. „Бенковски“, район „Нови Искър“ и район „Сердика“, Столична община.

Арх.Здравков –гл.арх.на СО

т.2.

Разни

 

д.т1

Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1121/08.02.2019г. относно модернизация на 12 метровлака (48 вагона) от серия 81-717/714

Екатерина Йорданова и Зафир Зарков –общ.съветници