Комисия по транспорт и пътна безопасност

Заседания: 

Председател:

 • Карлос Контрера

Зам.-председатели: 

 • Зафир Зарков
 • Калоян Паргов

Членове:

 • Христиан Петров
 • Борислав Бориславов
 • Прошко Прошков
 • Ваня Тагарева
 • Радослав Влахов
 • Симеон Ставрев
 • Тома Белев
 • Борис Бонев
 • Альоша Даков
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 • Елизабет Петрова
 • Иван Ковачев
 • Андрей Зографски
 • Виктор Чаушев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Йоанна Цанкова, тел.: 9377 338

Дневен ред

на редовно заседание, което ще се проведе на

22.11.2021г./понеделник/,

14:30 часа, ул. „Московска 33“ -зала № 1 и онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting, както и на  фейсбук страницата на СОС 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

т.1

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-1398/43/17.11.21г. относно актуализация на бюджета на Столична община за 2021г.

Йорданка Фандъкова- кмет на Столична община

т.2

Доклад, вх. № СОА21-ВК66-8978/30.09.2021 г., относно приемане на План за интегрирано развитие на Столична община за периода 2021 - 2027 г. (Програма за София), както и внесен актуализиран вариант на Плана за интегрирано развитие на СО за периода 2021- 2027 г. /Програма за София/ и приложените към него обобщена справка на постъпилите предложения и становища, протокол на работната група и Решение № СО-57-ЕО/07.10.2021 г. на директора на РИОСВ- София, с вх. № СОА21-ВК66-8978/1/19.11.2021 г. /На сайта на "Софияплан" е публикувана цялата информация-https://sofiaplan.bg/portfolio/programofsofia /

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5Z_51OHv8BrextEMsI1MHICNeXBdtIta

Йорданка Фандъкова- кмет на Столична община

т.3

Информация, относно мигащ сигнал на светофарите, съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДвП.

Кристиан Кръстев- зам. кмет на Столична община.

т.4

Разни

 

 

 

                                                Извънредни точки:

 

Т.1

Доклад с вх. № СОА21-НЦ62-424/11/22.11.21г. относно определяне на  минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Столична община за 2022г.    

Карлос Контрера, Зафир Зарков и Борис Бонев- общински съветници.

 

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по транспорт и туризъм  за мандат 2019 - 2023 г.