Постоянна комисия по обществен ред и сигурност

Заседания: 

Председател:

  • Борислав Иванов

Зам.-председатели: 

  • Веселин Милев
  • Карлос Контрера

Членове:

  • Борис Петров
  • Ваня Тагарева
  • Христиан Петров
  • Иво Божков
  • Иван Мечков
  • Иван Пешев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

  • Бистра Цонева, тел.: 9377 384

Дневен ред на редовно заседание на ПК по обществен ред и сигурност

27.01.2020 г., 12.00 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-ВК66-678/23.01.2020 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2020 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2

Жалба № СОА19-КЦ01-52312/07.11.2019 г. относно нарушаване на Закон за защита от шума в околната среда

Ива Ганчева - гражданин

3

Жалба № СОА20-ГР94-274/20.01.2020 г. относно договор за служебен абонамент

И. Петров - гражданин

4.

Разни