Постоянна комисия по обществен ред и сигурност

Заседания: 

Председател:

  • Борислав Иванов

Зам.-председатели: 

  • Веселин Милев
  • Карлос Контрера

Членове:

  • Борис Петров
  • Ваня Тагарева
  • Христиан Петров
  • Иво Божков
  • Иван Мечков
  • Иван Пешев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

  • Бистра Цонева, тел.: 9377 384

Дневен ред на редовно заседание на ПК по обществен ред и сигурност

06.07.2020 г., 10.30 ч., 

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА17-ВК66-1195/6/04.06.2020 г. относно приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските територии

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2.

Разни