Постоянна комисия по обществен ред и сигурност

Заседания: понеделник от 12:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33

Председател: Иван Илиев Илиев

Зам.-председатели: 
     Карлос Арналдо Контрера
    Тодор Николов Цанев

Членове:
Назад

Николай Толчев Толчев

 

Николай Толчев Толчев

Роден е на 20.01.1961 в град София.

Член на групата на Реформаторски блок - София.

Член на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране; на постоянната комисия по обществен ред и сигурност; на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Приемно време
Всеки втори понеделник на месеца от 18.00 часа в клуб на РБ на бул. "Христо Ботев" 136.


Външни експерти:

  • Мариян Ангелов Бдински
  • Иван Николаев Мечков
  • Валери Горанов Младенов
  • Мариян Кирянов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Юлия Пашалийска, тел.: 9377 384