Постоянна комисия по обществен ред и сигурност

Заседания: понеделник от 12:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33

Председател: Иван Илиев Илиев

Зам.-председатели: 
     Карлос Арналдо Контрера
    Тодор Николов Цанев

Членове:
Назад

Йордан Димитров Господинов

 

Йордан Димитров Господинов

Роден е на 08.11.1962 г.
Висшето си образование завършва през 2010 г. във ВСУ "Черноризец Храбър" със специалност "Публична администрация".

Член на политическа партия ГЕРБ.

Член на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране; на постоянната комисия по обществен ред и сигурност.

Приемно време
Всеки първи четвъртък от месеца в СО - район "Младост" от 16.00 до 18.00 часа. Останалите четвъртъци от месеца в клуб на ПП ГЕРБ - Младост от 18.00 до 19.00 часа.


Външни експерти:

  • Мариян Ангелов Бдински
  • Иван Николаев Мечков
  • Валери Горанов Младенов
  • Мариян Кирянов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Юлия Пашалийска, тел.: 9377 384