Постоянна комисия по обществен ред и сигурност

Заседания: понеделник от 12:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33

Председател: Иван Илиев Илиев

Зам.-председатели: 
     Карлос Арналдо Контрера
    Тодор Николов Цанев

Членове:

Външни експерти:

  • Мариян Ангелов Бдински
  • Иван Николаев Мечков
  • Валери Горанов Младенов
  • Мариян Кирянов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Юлия Пашалийска, тел.: 9377 384

Дневен ред

на заседание на Постоянната комисия

по обществен ред и сигурност

11.02.2019 г., понеделник, 12:00 часа,

ул. „Московска“ № 33, ет. 2, зала № 2

 

 

 

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 

Доклад вх. № СОА18-ВК66-8656/1/24.01.2019 г. относно приемане актуализираният „План за защита при бедствие“.

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

  1.  

Разни.