Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

 

Заседания: понеделник от 12:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Малина Едрева

Зам.-председатели: 
     Димитър Борисов Антов
     Калоян Драгомиров Паргов

Членове:

Външни експерти:

 

  • Александър Спасов Грозданов
  • Веселин Детелинов Димов
  • Деница Сергеева Езекиева-Данова
  • Миряна Маламин - Сирийска
  • Николай Стоев Николов
  • Филип Драгомиров Бояджиев

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Костанца Иванова, тел.: 9377 245

 ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,

НАУКА И КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ

ДНЕВЕН РЕД

 

17 септември 2019 г., 9:45 ч., ул. “Московска“ 33, стая 407

 

 

№ по ред

 

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-7425/13.09.2019  относно: Удостояване с „Почетен знак на Столична община“ на г-н Христо Димитров.

 

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Елен Герджиков – председател на Столичен общински съвет

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ на Столичен общински съвет

Светозар Ерменков – секретар на Столична община

 

Разни