Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Заседания: 

Председател:

 • Малина Едрева

Зам.-председатели: 

 • Борислав Бориславов
 • Димитър Антов

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Симеон Колев
 • Антон Койчев
 • Димитър Вучев
 • Веселин Калановски
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Албена Кръстева
 • Иван Виделов
 • Калоян Паргов

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Костанца Иванова, тел.: 9377 245

ЗАСЕДАНИЕ

НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,

НАУКА И КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ

ДНЕВЕН РЕД

9 март 2020 г., 12:00 ч., ул. „ Московска “, зала 1, етаж 2.

 

1.

Доклад вх. № СОА20-ВК08-2873/22.02.2020г. относно Сключване на споразумение за сътрудничество в областта на културата между Столична община и Национален дворец на културата.

доц. д-р Тодор Чобанов -  зам.- кмет на Столична община    

 

 

Разни

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 

1.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2035/05.03.2020 г. относно: Приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2019г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2020 г.

 

Елен Герджиков – председател на СОС

2

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2076/05.03.2020 г. относно: Осигуряване на средства за комуникационна платформа на Столична община и Столичен общински съвет, създадена с решение №549/26.07.2018г. на СОС.

Малина Едрева,

д-р Антон Койчев,

Калоян Паргов и

Карлос Контрера – общински съветници