Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

 

Заседания: понеделник от 12:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Малина Едрева

Зам.-председатели: 
     Димитър Борисов Антов
     Калоян Драгомиров Паргов

Членове:

Външни експерти:

  • Деница Сергеева Езекиева-Данова
  • Миряна Маламин - Сирийска
  • Николай Стоев Николов
  • Анелия Филипова Андреева
  • Александър Спасов Грозданов
     

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Костанца Иванова, тел.: 9377 245

ИЗНЕСЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, НАУКА И КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ

 

ДНЕВЕН РЕД

 

17 декември 2018 г., 16:30 ч.

 

№ по ред

 

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад с вх. № СОА18-ВК66-9493/13.12.2018г. относно Решения приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения и утвърждаване на технически разходи по Програмата през 2019г.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

Борислав Бориславов – общински съветник

2.

Доклад с вх. № СОА17-ВК08-1574/4/06.12.2018г. относно: Изменение на Решение №92 от 23.02.2017г. на Столичен общински съвет.

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

3.

Доклад с вх. № СОА18-ВК66-9521/14.12.2018г. относно: Сключване на споразумения за сътрудничество в областта на културата между Столична община и "Софийска опера и балет" и "Софийска филхармония"

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

 

Разни