Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

 

Заседания: понеделник от 12:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Малина Едрева

Зам.-председатели: 
     Димитър Борисов Антов
     Калоян Драгомиров Паргов

Членове:

Външни експерти:

 

  • Александър Спасов Грозданов
  • Веселин Детелинов Димов
  • Деница Сергеева Езекиева-Данова
  • Миряна Маламин - Сирийска
  • Николай Стоев Николов
  • Филип Драгомиров Бояджиев

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Костанца Иванова, тел.: 9377 245