Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Заседания: 

Председател:

 • Малина Едрева

Зам.-председатели: 

 • Борислав Бориславов
 • Димитър Антов

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Симеон Колев
 • Антон Койчев
 • Димитър Вучев
 • Веселин Калановски
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Албена Кръстева
 • Иван Виделов
 • Калоян Паргов

Външни експерти:

 • Александър Грозданов
 • Белин Моллов
 • Маргарита Игнатова
 • Миряна Маламин-Сирийска
 • Филип Бояджиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Дончо Христев, тел.: 9377 245

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие към СОС за мандат 2019 -2023 г.
Дневен ред на заседание на Постоянната комисия 
по образование, култура, наука и културно многообразие
7.12.2021 г. /вторник/, 10:00 часа 
чрез CISCO Webex Meeting – връзка
и ще се излъчва на страницата на СОС във Facebook
 
Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: doncho.hristev@sofia.bg 

1.

Доклад с вх.№ СОА21-ВК66-10750 / 12.11.2021г. относно изменение и допълнение на Статут за присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на предучилищното и училищното образование.

Мирослав Боршош

 

зам.-кмет на Столична община

2.

Доклад с вх.№ СОА21-ВК66-7622-[8] / 09.11.2021г. относно проект за Наредба за изменение и допълнение на наредбата за организация на движението на територията на СО

Георги Георгиев

Председател на Столичния общински съвет

Малина Едрева  - председател на ПК по ОКНКМ

Симеон Колев – общински съветник

Карлос Контрера – председател на ПК по транспорт и пътна безопасност

Д-р Кристиан Кръстев – зам.-кмет на Столична община  

3.

Доклад с вх.№ СОА21-ВК08-12948-[3] / 16.11.2021г. относно предложение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на поземлен имот с идентификатор 02659.2194.3201, заедно с построените в имота две сгради - двуетажна с идентификатор 02659.2194.3201.1 и едноетажна с идентификатор 02659.2194.3201.2, които са частна общинска собственост с нов проект за решение с вх.№ СОА21-ВК08-12948-[2] / 29.10.2021г.

 

 

Рангел Марков

кмет на район „Банкя“

4.

Доклад с вх.№ СОА21-ВК08-15185 / 18.10.2021г. относно именуване на безименна  улица, находяща се в с. Балша, СО- Район „Нови Искър” с името „Уршин дол“

 

Даниела Райчева  –

кмет на район „Нови Искър“ 

5.

Доклад с вх.№ СОА21-ВК08-12635 / 07.09.2021г. относно Именуване на безименна улица, находаща се в гр. Нови Искър, р-н "Нови Искър" с името „Кръстов път“

Даниела Райчева  –

кмет на район „Нови Искър“ 

6.

Доклад с вх.№ СОА21-ВК08-15981 / 29.10.2021г. относно именуване на безименна улица в СО - Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади - Изток“ с името „Чудните мостове“

Димитър Божилов  –

кмет на район „Триадица“ 

7.

Доклад с вх.№ СОА21-ВК08-15806 / 27.10.2021г. относно преименуване на ул. “Новачница” в СО – район “Изгрев” с името ул. “Валери Петров”

Д-р Делян Георгиев

 –

 кмет на район „Изгрев“ 

8.

Доклад вх.№ СОА21-ВК08-16651 / 11.11.2021г. относно предложение за именуване на безименна улица, находяща се в кв. Драгалевци, м. “Драгалевци – разширение - север“, СО - Район „Витоша“ с името „Петър и Руслан Райчеви“ 

Инж. Теодор Петков

 –

кмет на район „Витоша“

9.

 

Разни