Постоянна комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: 

Председател:

  • Ботьо Ботев

Зам.-председатели: 

  • Георги Георгиев
  • Васко Тодоров

Членове:

  • Силвия Христова
  • Ивайло Петков
  • Михаил Петров
  • Методи Лалов
  • Любомир Георгиев
  • Иван Виделов

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

  • Виолета Захариева, тел.: 9377 338
На 18.03.2020г. Комисията няма да заседава