Постоянна комисия по икономика и собственост

Заседания: 

Председател:

 • Николай Стойнев

Зам.-председатели: 

 • Ботьо Ботев
 • Диана Тонова

Членове:

 • Димитър Вучев
 • Прошко Прошков
 • Стефан Марков
 • Татяна Георгиева
 • Георги Георгиев
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Грети Стефанова
 • Иван Таков
 • Милка Христова
 • Васко Тодоров

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Галова, тел.: 9377 572

 

Дневен ред на извънредно заседание на Постоянната комисия по

икономика и собственост, съвместно с ПК по инженерна инфраструктура и

енергийно планиране и ПК по финанси и бюджет, което ще се

проведе на 27.01.2020 г., понеделник,

от 13,00 ч. в зала 5, ет. 5, ул. „Московска” 33

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ДИ04-212/4/24.01.2020 г. относно писмо с вх. №СОА20-ДИ04-212/23.01.2020 г. на министрите на икономиката, регионалното развитие и благоустройството и околната среда и водите за предприемане на действия за осигуряване на допълнително водоснабдяване на гр. Перник чрез водоснабдителната система на Столична община

Прошко Прошков и Георги Георгиев – общински съветници

 

 

 

Дневен ред

на заседание на Постоянната комисия

по икономика и собственост

29.01.2020 г., сряда, 14:00 часа, зала I, ет.2

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-678/23.01.2020 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2020 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх.№СОА19-МЦ29-301/3/20.01.2020 г. относно увеличаване на капитала на „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

д-р Антон Койчев, д.м. – председател на ПК по ЗСП,   д-р Веселин Милев, Милка Христова – общински съветници и Дончо Барбалов – зам.- кмет на СO

 1.  

Разни