Постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество

Заседания: 

Председател:

  • Екатерина Йорданова

Зам.-председатели: 

  • Борис Петров
  • Николай Николов

Членове:

  • Прошко Прошков
  • Диян Стаматов
  • Владимир Митов
  • Марта Георгиева
  • Иво Божков
  • Владимир Данев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

  • Иванка Благова, тел.: 9377 384

 

 

 

 

 


НА 17.03.2020 Г. ПК ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НЯМА ДА ЗАСЕДАВА